Skip to main content

Sodininkystė ir daržininkystė

Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų tomai
Kaip su mumis susisiekti
Atmintinė autoriams
Scientific Journal
Volumes
Contacts

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto ir

Aleksandro Stulginskio universiteto mokslo darbai „Sodininkystė ir daržininkystė“

 

 
Mokslo darbų leidinio Sodininkysė ir daržininkystė tikslai:
  • skatinti žemės ūkio mokslinius tyrimus, ieškant naujų teorinių ir praktinių sodininkystės ir daržininkystės plėtros sprendimų;
  • mokslinių tyrimų rezultatų sklaida biotechnologijos, augalų fiziologijos, augalų apsaugos, sodininkystės ir daržininkystės technologijų, vaisių ir daržovių perdirbimo klausimais;
  • užtikrinti mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą, publikuoti leidinio tematiką atitinkančius naujausius mokslinius darbus ir konferencijų pranešimus.

 

 

Redaktorių kolegija

Editorial Board

Dr. Audrius SASNAUSKAS – pirmininkas (LAMMC SDI, biomedicinos mokslai, agronomija)

prof. habil. dr. Pavelas DUCHOVSKIS (LAMMC SDI, biomedicinos mokslai, agronomija)

dr. Edite KAUFMANE (Latvija, Latvijos valstybinis sodininkystės institutas biomedicinos mokslai, biologija)

dr. Aleksandras KMITAS (ASU, biomedicinos mokslai, agronomija)

prof. Pranas VIŠKELIS (LAMMC SDI, biomedicinos mokslai, agronomija)

prof. habil. dr. Vidmantas STANYS (LAMMC SDI, biomedicinos mokslai, agronomija)

dr. Giedrė SAMUOLIENĖ (LAMMC SDI, biomedicinos mokslai, agronomija)

prof. habil. dr. Algirdas SLIESARAVIČIUS (ASU, biomedicinos mokslai, agronomija)

 

Redakcinė mokslinė taryba

Editorial Scientific Council

Dr. Audrius SASNAUSKAS – pirmininkas (Lietuva)

prof. habil. dr. Pavelas DUCHOVSKIS (Lietuva),
dr. Kalju KASK (Estija)

dr. Edite KAUFMANE (Latvija),
prof. habil. dr. Zdzisław KAWECKI (Lenkija)

prof. habil.dr. Albinas LUGAUSKAS (Lietuva),
habil. dr. Maria LEJA (Lenkija)

prof. habil. dr. Lech MICHALCZUK (Lenkija),

dr. Giedrė SAMUOLIENĖ (Lietuva),
prof. dr. Ala SILAJEVA (Ukraina)

prof. habil. dr. Algirdas SLIESARAVIČIUS (Lietuva)
prof. habil. dr. Vidmantas STANYS (Lietuva)

prof. dr. Viktor TRAJKOVSKI (Švedija)

 

Redakcijos adresas:

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas

LT-54333 Babtai, Kauno r.

Tel. (8 37) 55 52 10

Faksas (8 37) 55 51 76 El. paštas institutas@lsdi.lt