Skip to main content

Sodininkystė ir daržininkystė

Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų tomai
Sodininkystė-darž. 29(1)
Sodininkystė-darž. 29(2)
Sodininkystė-darž. 30(1)
Sodininkystė-darž. 30(2)
Sodininkystė-darž.30(3-4)
Sodininkystė-darž.31(1-2)
Sodininkystė-darž.31(3-4)
Sodininkystė-darž.32(1-2)
Sodininkystė-darž.32(3-4)
Sodininkystė-darž.33(1-2)
Sodininkystė-darž.35(1-2)
Sodininkystė-darž.35(3-4)
Sodininkystė-darž.36(1-2)
Sodininkystė-darž.36(
Kaip su mumis susisiekti
Atmintinė autoriams
Scientific Journal
Volumes
Contacts

Sodininkystė ir daržininkystė 36 (3-4)

Turinys – Contents

 

 

A. D. Juškytė, I. Mažeikienė, V. Stanys

 

Juodojo serbento reversijos virusas, vektoriai ir sukeliamos Ribes genties augalų ligos (Apžvalga)........................................................................................................................................3

Blackcurrant reversion virus, vectors and caused diseases in Ribes genus plants (Review).........15

 

A. Kolytaitė, J. Vinskienė, V. Stanys

 

Trešnės veislių, klonų ir naujų lietuviškų selekcinių numerių S-alelių charakterizavimas PGR metodu............................................................................................................................................16

S-allele identification by PCR analysis in sweet cherry cultivars, clones and new Lithuanian
breed numbers
……………………...............................................................................…………….25

 

N. Maročkienė, D. Juškevičienė, R. Karklelienė, A. Radzevičius, E. Dambrauskas

 

Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum L. subsp. macrocarpum var. grossum (L.) Sendt.)
veislių produktyvumo įvertinimas
...................................................................................................26  

 

The productivity estimation of sweet pepper (Capsicum annuum L. subsp. macrocarpum

var. grossum (L.) Sendt.) cultivars  ...............................................................................................35

 

 

 

 O. Bundinienė, V. Zalatorius, R. Starkutė

 

Naujos kartos trąšų įtaka perdirbti skirtų burokėlių derliui ir jo kokybės rodikliams......................36

 

Influence of new generation fertilizers on the yield of red beet for processing and
its quality indicators
.....................................................................................................................46

 

 

L. Duchovskienė, E. Kupčinskienė

 

Dygliavaisio virkštenio (Echinocystis lobata (Michx)) (Cucurbitaceae) ligotumo tyrimai ...............47

 

Wild cucumber Echinocystis lobata (Michx) (Cucurbitaceae) diseases prevalence studies .........57

 

L. Šernaitė

 

 

Plant extracts: antimicrobial and antifungal activity and appliance in plant protection
  (Review)
  .....................................................................................................................................58

 

Augaliniai ekstraktai: antimikrobinis ir antigrybinis aktyvumas bei taikymas biologinėje augalų
apsaugoje (Apžvalga)
  ...................................................................................................................68

 

 

 

Atmintinė autoriams, rašantiems į mokslo darbus „Sodininkystė ir daržininkystė“................................................................................................................................69

Guidelines for preparation and submission of articles to the volumes of scientific
works „Sodininkystė ir daržininkystė“
.............................................................................................73