Skip to main content

Sodininkystė ir daržininkystė

Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų tomai
Sodininkystė-darž. 29(1)
Sodininkystė-darž. 29(2)
Sodininkystė-darž. 30(1)
Sodininkystė-darž. 30(2)
Sodininkystė-darž.30(3-4)
Sodininkystė-darž.31(1-2)
Sodininkystė-darž.31(3-4)
Sodininkystė-darž.32(1-2)
Sodininkystė-darž.32(3-4)
Sodininkystė-darž.33(1-2)
Sodininkystė-darž.35(1-2)
Sodininkystė-darž.35(3-4)
Sodininkystė-darž.36(1-2)
Sodininkystė-darž.36(
Kaip su mumis susisiekti
Atmintinė autoriams
Scientific Journal
Volumes
Contacts

Sodininkystė ir daržininkystė 35 (3-4)

Turinys – Contents

 

 

Viršelis 1   Title page 1st


Viršelis 2   Title page 2nd

 

 

I.Mažeikienė, J. B. Šikšnianienė, V. Stanys

 Slyvų virusologinės būklės vertinimas genetinių išteklių sode ir slyvų raupų viruso genetinė
charakteristika
..........................................................................................................................3

 The virological state of plums in the genetic resource orchard and genetic characteristic of
Plum pox virus
...........................................................................................................................
15

 

 

 

J. Vinskienė, G. Stanienė, V. Stanys

 Cefotaksimo, kanamicino, manozės įtaka našlaitinės sanpaulijos (Saintpaulia ionantha)
ūglių regeneracijai in vitro
.......................................................................................................16

Influence of cefotaxime, kanamycin, mannose for shoot regeneration of African violet
(Saintpaulia ionantha
) in vitro
 ................................................................................................28

 

 

E. Dambrauskienė

Paprastosios sukatžolės fenologija ir produktyvumas ............................................................29

Common motherwort phenology and productivity .................................................................36

 

 

 

I. Urbanavičiūtė, P. Viškelis, D. Kviklys 

Svarainių panaudojimas ne maisto pramonėje (Apžvalga) ....................................................37

Quinces for non-food products (Rewiev) ...............................................................................48

 

 

 

J. Pekarskas

Skystų organinių trąšų „Biokal 1“ ir „Biojodžio“ įtaka ekologiškai
auginamoms bulvėms
 .......
.....................................................................................................49

Impact of liquid organic fertilisers „Biokal 1“ and „Biojodis“ on organically cultivated
potatoes
.....................................................................................................................
.............64

 

 

 L. Duchovskienė

The efficancy of different insecticides for control of Lepidopteran pests on 
cabbage in Lithuania
  ………………………………………………………………...….…65

Skirtingų insekticidų poveikis apsaugant kopūstus nuo Lepidoptera kenkėjų Lietuvoje .....75

 

Atmintinė autoriams, rašantiems į mokslo darbus „Sodininkystė ir daržininkystė“.............76

Guidelines for preparation and submission of articles to the volumes of scientific
works „Sodininkystė ir daržininkystė“
..................................................................................81

 

Galutinis puslapis  The last page