Skip to main content

Sodininkystė ir daržininkystė

Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų tomai
Sodininkystė-darž. 29(1)
Sodininkystė-darž. 29(2)
Sodininkystė-darž. 30(1)
Sodininkystė-darž. 30(2)
Sodininkystė-darž.30(3-4)
Sodininkystė-darž.31(1-2)
Sodininkystė-darž.31(3-4)
Sodininkystė-darž.32(1-2)
Sodininkystė-darž.32(3-4)
Sodininkystė-darž.33(1-2)
Sodininkystė-darž.35(1-2)
Sodininkystė-darž.35(3-4)
Sodininkystė-darž.36(1-2)
Sodininkystė-darž.36(
Kaip su mumis susisiekti
Atmintinė autoriams
Scientific Journal
Volumes
Contacts

Sodininkystė ir daržininkystė 35 (1-2)


Turinys – Contents


Viršelis 1   Title page 1st


Viršelis 2   Title page 2nd


N. Uselis, D. Kviklys, J. Lanauskas, L. Buskienė, G. Samuolienė, P. Duchovskis


Maitinamojo ploto įtakos žemaūgių veislės ‘Auksis’ obelų augumui, produktyvumui

ir vaisių kokybei brandžiame 10–15 metų amžiaus sode..................................................3

Planting scheme (nutrition space) effect on growth, productivity and fruit quality of

dwarf apple trees cultivar ‘Auksis’ in 10-15 years old orchard…………………....…...19

 

M. Maante, E. Vool, K. Karp

 

Effect of Defoliation on Grape Maturity Parameters……………………………………21

Defoliacijos poveikis vynuogių sunokimo parametrams………………..………………35

 

N. Univer, T. Univer, K. Tiirmaa

 

The storability of apple variety ‘Cortland’ in a controlled

atmosphere storage facility...............................................................................................37

Obuolių ‘Cortland’ veislės išsilaikymas kontroliuojamos

atmosferos saugojimo sąlygomis......................................................................................44

 

A. Viškelienė, P. Duchovskis, R. Sirtautas, G. Samuolienė

 

Fotoperiodo ir temperatūros įtaka Brassicaceae šeimos

augalų augimui ir metabolizmui.......................................................................................45

Effect of photoperiod and temperature on Brassicaceae family

plant growth and metabolism...........................................................................................59

 

M. Visockis, P. Viškelis, S. Šatkauskas, R. Bobinaitė

 

Matematinio modeliavimo įrankiai elektroporacijos proceso

optimizavimui (Apžvalga).................................................................................................61

Numerical simulation tools for optimisation of electroporation process (Review)...........74

 

T. Semybratskaya, V. Muravyov, A. Melnik

 

New ways of pre-planting preparation of potato using amber acid……………………...75

Nauji bulvių gumbų paruošimo sodinimui būdai naudojant gintaro rūgštį.......................84

 

Atmintinė autoriams, rašantiems į mokslo darbus „Sodininkystė ir daržininkystė“..........85

Guidelines for preparation and submission of articles to the volumes

of scientific works „Sodininkystė ir daržininkystė“..........................................................90


Galutinis puslapis  The last page