Skip to main content

Sodininkystė ir daržininkystė

Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų tomai
Sodininkystė-darž. 29(1)
Sodininkystė-darž. 29(2)
Sodininkystė-darž. 30(1)
Sodininkystė-darž. 30(2)
Sodininkystė-darž.30(3-4)
Sodininkystė-darž.31(1-2)
Sodininkystė-darž.31(3-4)
Sodininkystė-darž.32(1-2)
Sodininkystė-darž.32(3-4)
Sodininkystė-darž.33(1-2)
Sodininkystė-darž.35(1-2)
Sodininkystė-darž.35(3-4)
Sodininkystė-darž.36(1-2)
Sodininkystė-darž.36(
Kaip su mumis susisiekti
Atmintinė autoriams
Scientific Journal
Volumes
Contacts
Sodininkystė ir daržininkystė 32(3-4)
 
Turinys - Contents
 

 

Č. Bobinas

Svarbiausi LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto veiklos etapai ir pasiekimai
The most important stages and achievements of LRCAF Institute of Horticulture

 

D. Baniulis, D. Gelvonauskienė, R. Rugienius, A. Sasnauskas,
G. Stanienė, I. Stepulaitienė, B. Frercks, S. Sikorskaitė,
V. Lukoševičiūtė, I. Mažeikienė, J. B. Šikšnianienė,
Š. Morkūnaite-Haimi, P. Haimi, V. Bendokas, B. Gelvonauskis,
T. Šikšnianas, V. Stanys

Sodo augalų selekcija ir genetiniai bei biotechnologiniai tyrimai Sodininkystės ir daržininkystės institute, LAMMC

Orchard Plant Breeding, Genetics, and Biotechnology Research at the Institute of Horticulture, LRCAF 

 

N. Uselis, D. Kviklys, J. Lanauskas, N. Kviklienė, L. Buskienė

Sodininkystės mokslo raida LAMMC SDI Sodininkystės technologijų skyriuje
Development of horticulture science at the Orchard technology departament of IH, LRCAF

 

R. Karklelienė, A. Radzevičius, D. Juškevičienė, N. Maročkienė,
Č. Bobinas

Overview of vegetable breeding research

Daržo augalų selekcijos tyrimų apžvalga

 

O. Bundinienė, R. Starkutė, J. Jankauskienė, D. Kavaliauskaitė,
V. Zalatorius
Investigations of the integrated field and greenhouse vegetable growing and modeling of the technologies

Integruoto lauko ir šiltnamių daržovių auginimo tyrimai ir technologijų modeliavimas

 

P. Duchovskis, A. Brazaitytė, G. Samuolienė, A. Viršilė, J. Miliauskienė,
S. Sakalauskienė, R. Sirtautas, A. Kasiulevičiūtė

Investigations of plant physiology for agronomic challenges: a review

Augalų fiziologijos tyrimai agronominėms problemoms spręsti: apžvalga 

 

A. Valiuškaitė, E. Survilienė, L. Duchovskienė, N. Rasiukevičiūtė,
R. Tamošiūnas
 
Recent studies on protection of horticultural plants

Sodo ir daržo augalų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų naujausi tyrimai 

 

P. Viškelis
Vaisių ir daržovių bei jų produktų kokybės bei saugos tyrimų apžvalga
Quality and safety research of fruits, vegetables and their products: a review