Skip to main content

Sodininkystė ir daržininkystė

Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų tomai
Sodininkystė-darž. 29(1)
Sodininkystė-darž. 29(2)
Sodininkystė-darž. 30(1)
Sodininkystė-darž. 30(2)
Sodininkystė-darž.30(3-4)
Sodininkystė-darž.31(1-2)
Sodininkystė-darž.31(3-4)
Sodininkystė-darž.32(1-2)
Sodininkystė-darž.32(3-4)
Sodininkystė-darž.33(1-2)
Sodininkystė-darž.35(1-2)
Sodininkystė-darž.35(3-4)
Sodininkystė-darž.36(1-2)
Sodininkystė-darž.36(
Kaip su mumis susisiekti
Atmintinė autoriams
Scientific Journal
Volumes
Contacts
Sodininkystė ir daržininkystė 31(1-2)
 
Turinys - Contents
 

 

M. Liaudanskas, P. Viškelis, V. Janulis

Polifenoliniai junginiai obuoliuose: cheminė sudėtis, struktūros ypatumai, biologinis  poveikis (apžvalga)

Polyphenolic compounds in apples – chemical composition, structure, biological activity (Review)

 

L. Buskienė, N. Uselis, J. Lanauskas, D. Kviklys, N. Kviklienė

Herbicido Klinik Plus (v. m. glyphosate ir 2,4-D) efektyvumas obelų sode

Efficiency of herbicide Klinik Plus (v. m. glyphosate ir 2,4-D) in apple orchard  

 

O. Bundinienė, R. Starkutė, V. Zalatorius

Liejimo ir pagrindinio tręšimo normų įtaka pramoniniu būdu auginamų svogūnų produktyvumui ir kokybės rodikliams

Influence of watering and the main fertilization rates on productivity and quality indices of industrially grown onions

 

P. Viškelis, R. Bobinaitė, L. Lepse, J. Lepsis, J. Viškelis

Quality changes of green onions stored in modified atmosphere

Svogūnų laiškų kokybės pokyčiai laikant modifikuotoje atmosferoje

 

R. Karklelienė, A. Radzevičius, N. Maročkienė, E. Dambrauskienė, L. Duchovskienė

Paprastojo krapo (Anethum graveolens L.) produktyvumo vertinimas ir veislių parinkimas ekologiniams ūkiams

Dill (Anethum graveolens L.) productivity evaluation and varieties selection for organic growing

 

R. Starkutė, V. Zalatorius, O. Bundinienė

Naturcomplet® – G trąšų įtaka ekologiškai auginamų morkų produktyvumui

Influence of Naturcomplet® – G fertilizers on productivity of ecologically grown carrot

 

P. Viškelis, M. Rubinskienė

Beržų sulos kokybės rodiklių pokyčiai laikymo metu

Changes of birch sap quality indices during storage

 

J. Pekarskas

Skystos organinės trąšos biojodžio įtaka ekologiškų bulvių derliui ir kokybei

Influence of liquid organic fertilizer Biojodis on the yield and quality of organically grown potatoes