Skip to main content

Sodininkystė ir daržininkystė

Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų tomai
Sodininkystė-darž. 29(1)
Sodininkystė-darž. 29(2)
Sodininkystė-darž. 30(1)
Sodininkystė-darž. 30(2)
Sodininkystė-darž.30(3-4)
Sodininkystė-darž.31(1-2)
Sodininkystė-darž.31(3-4)
Sodininkystė-darž.32(1-2)
Sodininkystė-darž.32(3-4)
Sodininkystė-darž.33(1-2)
Sodininkystė-darž.35(1-2)
Sodininkystė-darž.35(3-4)
Sodininkystė-darž.36(1-2)
Sodininkystė-darž.36(
Kaip su mumis susisiekti
Atmintinė autoriams
Scientific Journal
Volumes
Contacts
Sodininkystė ir daržininkystė 30(3-4)
 
Turinys - Contents
 

R. Rugienius, V. Lukoševičiūtė, J. B. Šikšnianienė, G. Stanienė, A. Sasnauskas,
V. Stanys, D. Baniulis

Kultūrinės kriaušės mikroūglių genetinis ir epigenetinis kintamumas in vitro dau-

ginimo ir ilgalaikio saugojimo metu.....................................................................3

Somaclonal and epigenetic variability of pear micro-shoots during in vitro propa-

gation and long term storage ...............................................................................15

 

V. Lukoševičiūtė, G. Stanienė, A. Blažytė, A. Sasnauskas, D. Gelvonauskienė,
D. Baniulis, R. Rugienius

Angliavandenių įtaka kultūrinių kriaušių mikroūglių užsigrūdinimui žemoje teigiamoje temperatūroje ..........................................................................................................17

Influence of carbohydrates on cold acclimation of cultivated pear microshoots .....26

 

D. Romanovskaja, E. Bakšienė

Klimato kaitos įtaka pavasario sezono pradžiai ir obelų žydėjimo prognozavimui

Lietuvoje...........................................................................................................29

The influence of climate change on the beginning of spring season and prediction

of apple tree flowering in Lithuania..................................................................39

 

R. Tamošiūnas, L. Duchovskienė, A. Žiogas, K. Tamošiūnas

Obuolinio pjūklelio (Hoplocampa testudinea Klug) gausumo ir žalingumo tyrimai skirtingų

ūkininkavimo sistemų soduose.......................................................................41

Investigation of apple sawfly (Hoplocampa testudinea Klug) abundance and

harmfulness in two differently managed apple orchards.................................52

 

R. Tamošiūnas, L. Duchovskienė, A. Žiogas

Slyvinių pjūklelių gausumas ir naikinimas ‘Stenli’ veislės slyvų sode .............53

Investigation of plum sawflies abundance and their control measures in plum

cv. ‘Stenli’ ........................................................................................................61

 

A. Radzevičius, J. Viškelis, R. Karklelienė, Č. Bobinas, N. Maročkienė

Vyšninių pomidorų (Lycopersicon esculentum Mill. var. Cerasiforme (Dunal)

A. Gray) derlingumas ir biocheminės savybės................................................63

Yield and biochemical properties of cherry tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.

var. Cerasiforme (Dunal) A. Gray)...................................................................73

 

P. Viškelis, M. Rubinskienė

Beržų sulos cheminė sudėtis...........................................................................75

Chemical composition of birch sap..................................................................81 

 

L. Česonienė, R. Daubaras, P. Viškelis

Paprastojo putino (Viburnum opulus) vaisių dydžio ir biocheminės sudėties kitimas

vaisiams nokstant ....................................................................................................83

Variation of Viburnum opulus fruit size and biochemical composition during ripening ....91 

 

D. Kavaliauskaitė

Vaistinių valerijonų (Valeriana officinalis L.) pasėliuose naudojamų herbicidų veiks-

mingumas ir saugumas...................................................................................93

Efficacy and safety of herbicide applied in Valeriana officinalis L..................102 

 

A. Kurilčik, S. Dapkūnienė, G. Kurilčik, P. Duchovskis, A. Urbonavičiūtė,
S. Žilinskaitė, A. Žukauskas

Effect of far-red light on the growth of chrysanthemum plantlets in vitro..............103

Tolimosios raudonosios šviesos poveikis chrizantemų eksplantų auginimui in vitro ....108