Skip to main content

Sodininkystė ir daržininkystė

Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų tomai
Sodininkystė-darž. 29(1)
Sodininkystė-darž. 29(2)
Sodininkystė-darž. 30(1)
Sodininkystė-darž. 30(2)
Sodininkystė-darž.30(3-4)
Sodininkystė-darž.31(1-2)
Sodininkystė-darž.31(3-4)
Sodininkystė-darž.32(1-2)
Sodininkystė-darž.32(3-4)
Sodininkystė-darž.33(1-2)
Sodininkystė-darž.35(1-2)
Sodininkystė-darž.35(3-4)
Sodininkystė-darž.36(1-2)
Sodininkystė-darž.36(
Kaip su mumis susisiekti
Atmintinė autoriams
Scientific Journal
Volumes
Contacts
Sodininkystė ir daržininkystė 30(2)
 
Turinys - Contents

E. Rubauskis, M. Skrivele, Z. Rezgale, L. Ikase

Production of four apple cultivars on rootstock P 22...................................................3

Keturių obelų veislių su P 22 poskiepiu derėjimas....................................................13

K. Klamkowski, W. Treder, A. Tryngiel-Gać

Influence of mulch on rainfall interception in apple orchard.....................................15

Mulčio įtaka lietaus vandens sulaikymui obelų sode.................................................21

I. Grāvīte, E. Kaufmane

Stability of some quality characteristics of new plum cultivars in Latvia.................23

Naujų slyvų veislių kai kurių kokybės charakteristikų stabilumas Latvijoje ...............34

D. Dēķena, I. Alsiņa

Influence of rootstock on wintering and health status of plum cultivar

‘Kubanskaya Kometa’................................................................................................35

Slyvų veislės ‘Kubanskaya Kometa’ poskiepio įtaka žiemojimui ir sveikatos

būklei..........................................................................................................................42

B. Prokopova

The severity of European pear rust depending on pear cultivars...............................43

Europinių kriaušių rūdžių intensyvumo priklausomybė nuo kriaušių veislių .............50

V. Sorokopudov, O. Sorokopudova

Currant breeding in Western Siberia .........................................................................51

Serbentų selekcija Vakarų Sibire...............................................................................59

V. Laugale, J. Lepsis, S. Strautina

Influence of meteorological conditions on strawberry production season in Latvia ..61

Meteorologinių sąlygų įtaka braškių derėjimo sezonui Latvijoje..............................68 

B. Tikuma, M. Liepniece

Impact of pollination on cranberry yield...................................................................69

Apdulkinimo įtaka spanguolių derliui.......................................................................75

D. Šterne, M. Liepniece, R. Sausserde, M. Āboliņš

Influence of temperature on the productivity of highbush blueberry cultivars ............77

Temperatūros įtaka aukštųjų šilauogių veislių derlingumui......................................84

N. Rasiukevičiūtė, S. Sakalauskienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis

Kompleksinis temperatūros ir drėgmės poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.)

fiziologiniams rodikliams .....................................................................................85

The complex influence of temperature and humidity on pea (Pisum sativum L.)

physiological indices ...........................................................................................93