Skip to main content

Sodininkystė ir daržininkystė

Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų tomai
Sodininkystė-darž. 29(1)
Sodininkystė-darž. 29(2)
Sodininkystė-darž. 30(1)
Sodininkystė-darž. 30(2)
Sodininkystė-darž.30(3-4)
Sodininkystė-darž.31(1-2)
Sodininkystė-darž.31(3-4)
Sodininkystė-darž.32(1-2)
Sodininkystė-darž.32(3-4)
Sodininkystė-darž.33(1-2)
Sodininkystė-darž.35(1-2)
Sodininkystė-darž.35(3-4)
Sodininkystė-darž.36(1-2)
Sodininkystė-darž.36(
Kaip su mumis susisiekti
Atmintinė autoriams
Scientific Journal
Volumes
Contacts
Sodininkystė ir daržininkystė 29(1)
 
Turinys - Contents
 

N. Kviklienė, D. Kviklys, N. Uselis, J. Lanauskas

‘Ligol’ obelų užuomazgų retinimas skirtinguose morfogenezės etapuose..................3

Effect of fruitlet thinning at different morphogenesis stage on ‘Ligol’ apple fruit quality .........................................................................................................................9

 

 

K. Malinauskas, V. Pranckietis, E. Kazlauskas, I. Pranckietienė,

V. Šlapakauskas

Pirmamečių obelaičių fotosintezės intensyvumo tyrimas per lapus tręšiant azoto

trąšomis ..................................................................................................................11

Investigation of photosynthetic efficiency of first year apple trees applying

foliar nitrogen fertilizers............................................................................................20

 

A. Sasnauskas, L. Buskienė, A. Valiuškaitė

Juodojo serbento veislių tyrimas skinant uogas mechanizuotai ...............................21

Investigation of blackcurrant cultivars for machine harvesting..................................28

 

V. Stanys, J. Treikauskienė, G. Stanienė

Dygliuotojo šaltalankio dauginimas žaliaisiais auginiais............................................29

Propagation of sea buckthorn using soft cuttings......................................................39

 

O. Bundinienė, R. Starkutė, V. Zalatorius, P. Viškelis

Kalcio ir magnio nitrato tirpalo įtaka svogūnų produktyvumui ir išsilaikymui .............41

Influence of calcium and magnesium nitrate solution on onion productivity and

storage.......................................................................................................................49 

 

L. Duchovskienė, N. Maročkienė, R. Karklelienė

 Skirtingos vegetacijos trukmės porų veislių, jų augimo tarpsnio ir oro temperatūros

įtaka Thrips tabaci Lind. gausumui ............................................................................51

Influence of leek cultivars of different vegetation duration, leek growth stage and

air temperature on abundance of Thrips tabaci Lind..................................................61 

 

J. Pekarskas, B. Bartaševičienė

Ekologiškai augintų veislių burokėlių derlingumas ir biocheminė sudėtis...................63

Productivity and biochemical composition of organically grown beetroot breeds ......71 

E. Dambrauskienė, R. Karklelienė, P. Viškelis, M. Rubinskienė

Ekologiškų trąšų įtaka vaistinio čiobrelio žolės derliui ir biocheminei sudėčiai ...........73

Influence of ecological fertilizers on yield and biochemical composition of medicinal

thyme...........................................................................................................................79